Понеділок, 20 Травня

Відбувся урочистий захід з нагоди Актового дня Київської духовної академії і семінарії

Відбувся урочистий захід з нагоди Актового дня Київської духовної академії і семінарії

9 листопада 2022 року, в день пам’яті Небесного покровителя Київських духовних шкіл — преподобного Нестора Літописця та Собору святих Київської духовної академії, після Божественної літургії в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, в Актовій залі обителі (корпус №45) відбулися урочистості з нагоди Актового дня Київської духовної академії і семінарії.

Цьогоріч урочистий річний акт присвячено 30-річчю відродження Київської духовної академії.

Участь у заході взяли гості, професорсько-викладацька корпорація, співробітники, студенти і викладачі Київських духовних шкіл.

До президії увійшли: Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій, Керуючий справами УПЦ, заслужений професор митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, митрополит Уманський і Звенигородський Пантелеімон, голова Учбового комітету при Священному Синоді Української Православної Церкви професор митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент та ректор Київської духовної академії і семінарії професор архієпископ Білогородський Сильвестр.

Після спільної молитви «Царю Небесний», захід відкрив ректор Київських духовних шкіл архієпископ Білогородський Сильвестр. Владика ректор звернувся до присутніх зі словами привітань і зазначив, що цьогоріч Академія відзначає 30-річчя з часу свого відродження у 1992 році. За 30 років зі стін Київських духовних шкіл вийшло сотні випускників, котрі звершують своє служіння у різних куточках світу.

Після цього архієпископ Сильвестр запросив до слова Предстоятеля Української Православної Церкви. Блаженніший владика привітав усіх з Актовим днем Київської духовної академії та звернувся до присутніх зі словами настанови.

У своєму слові Його Блаженство наголосив на значенні постаті преподобного Нестора Літописця. «Преподобний Нестор — це видатна постать в історії Церкви та в історії нашої Держави, — зазначив Блаженніший владика. — Він за допомогою слова зумів закарбувати ті сторінки життя, які проходили під час його земного буття, адже був свідком великих подвигів, які звершували преподобні отці наші печерські, описав житіє багатьох подвижників і передав нам красу того монашеського подвигу, який звершували наші попередники. Преподобний Нестор не тільки торкався церковного життя, він також висвітлював деякі сторінки світського життя і показував той красивий імпульс, який зробило для Русі прийняття Християнства, коли Русь була хрещена в Православну віру».

За словом Першосвятителя, «кожна людина є і свідком, і творцем історії». «Потрібно пам’ятати про те, що ми не тільки свідки історії, ми є її творцями, — сказав Блаженніший владика. — Кожна людина робить свій вклад в історію. Можливо хтось творить і щось негативне, але ми покликані творити позитивне. Ми повинні прикрашати історію, по-перше, своїм добрим християнським життям, і своїм жертовним служінням, яке ми звершуємо як пастирі, як майбутні пастирі — це є ті діаманти, якими ми повинні прикрашати сторінки історії».

Архіпастир побажав Божого благословення на цьому шляху, яке «допомагатиме, укріплятиме нас, попри складнощі та труднощі сьогоднішнього життя, жити далі й творити світлу красиву духовну історію».

Були заслухані повідомлення про діяльність Київських духовних шкіл протягом 2021-2022 років, актова доповідь, присвячена фундатору Київських духовних шкіл святителю Петру Могилі, а також презентовані нові видання Київських духовних шкіл.

Його Блаженство відзначив вченими званнями та нагородами викладачів і благодійників КДАіС. Були оголошені імена студентів Київських духовних шкіл, а також студентів іншиих духовних семінарій, які отримали іменну стипендію Предстоятеля Української Православної Церкви.

kdais.kiev.ua

Состоялось торжественное мероприятие по случаю Актового дня Киевской духовной академии и семинарии

Состоялось торжественное мероприятие по случаю Актового дня Киевской духовной академии и семинарии

9 ноября 2022 года, в день памяти небесного покровителя Киевских духовных школ преподобного Нестора Летописца и Собора святых Киевской духовной академии, после Божественной литургии в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Актовом зале обители прошли торжества по случаю Актового дня Киевской духовной академии и семинарии.

В этом году торжественный годовой акт посвящен 30-летию возрождения Киевской духовной академии.

Участие в мероприятии приняли гости, профессорско-преподавательская корпорация, сотрудники, студенты и преподаватели Киевских духовных школ.

В президиум вошли: Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, Управляющий делами УПЦ, заслуженный профессор митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, митрополит Уманский и Звенигородский Пантелеимон, председатель Учебного комитета при Священном Синоде Украинской Православной Церкви, профессор митрополит Нежинский и Прилукский Климент, ректор Киевской духовной академии и семинарии, профессор архиепископ Белогородский Сильвестр.

После совместной молитвы «Царю Небесный» мероприятие открыл ректор Киевских духовных школ архиепископ Белогородский Сильвестр. Владыка ректор обратился к собравшимся со словами поздравлений и отметил, что в этом году Академия отмечает 30-летие со времени своего возрождения в 1992 году. За 30 лет из стен Киевских духовных школ вышли сотни выпускников, совершающих свое служение в разных уголках мира.

После этого архиепископ Сильвестр пригласил к слову Предстоятеля Украинской Православной Церкви. Блаженнейший владыка поздравил всех с Актовым днем ​​Киевской духовной академии и обратился к собравшимся со словами наставления.

В своем слове Его Блаженство отметил значение фигуры преподобного Нестора Летописца. «Преподобный Нестор – это выдающаяся фигура в истории Церкви и в истории нашего государства, – отметил Блаженнейший владыка. — Он с помощью слова сумел запечатлеть те страницы жизни, которые проходили во время его земного бытия, ведь был свидетелем великих подвигов, совершаемых преподобными отцами нашими печерскими, описал житие многих подвижников и передал нам красоту того монашеского подвига, который совершали наши предшественники. Преподобный Нестор не только затрагивал церковную жизнь, он также освещал некоторые страницы светской жизни и показывал тот красивый импульс, который сделало для Руси принятие христианства, когда Русь была крещена в Православную веру».

По слову Первосвятителя, «каждый человек есть и свидетель, и творец истории». «Нужно помнить о том, что мы не только свидетели истории, мы являемся ее создателями, — сказал Блаженнейший владыка. — Каждый человек вносит свой вклад в историю. Возможно, кто-то творит и что-то негативное, но мы призваны творить положительное. Мы должны украшать историю, во-первых, своей доброй христианской жизнью, и своим жертвенным служением, которое мы совершаем как пастыри, как будущие пастыри — это те бриллианты, которыми мы должны украшать страницы истории».

Архипастырь пожелал Божьего благословения на этом пути, которое будет «помогать, укреплять нас, несмотря на сложности и трудности сегодняшней жизни, жить дальше и творить светлую красивую духовную историю».

Были заслушаны сообщения о деятельности Киевских духовных школ в течение 2021-2022 годов, актовый доклад, посвященный основателю Киевских духовных школ святителю Петру Могиле, а также представлены новые издания Киевских духовных школ.

Его Блаженство отметил учеными званиями и наградами преподавателей и благотворителей КДАиС. Были объявлены имена студентов Киевских духовных школ, а также студентов других духовных семинарий, получивших именную стипендию Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

kdais.kiev.ua