Понеділок, 20 Травня

В УПЦ назвали рішення ПЦУ створити монастир у Києво-Печерській Лаврі загрозою релігійної ворожнечі

В УПЦ назвали рішення ПЦУ створити монастир у Києво-Печерській Лаврі загрозою релігійної ворожнечі

Рішення синоду ПЦУ про утворення чоловічого монастиря на території Києво-Печерської лаври не має на меті організації чернечого життя, але створює загрозу ворожнечі на релігійному ґрунті. Про це йдеться у коментарі Юридичного відділу Української Православної Церкви.

«У своєму рішенні про утворення чоловічого монастиря ПЦУ у Києво-Печерській Лаврі Синод ПЦУ фактично дублює назву чоловічого монастиря УПЦ, що знаходиться і діє на теперішній час у Києво-Печерській Лаврі.

Також таке рішення підтверджує загарбницьку політику церковного мародерства на рівні Священного Синоду ПЦУ, яка запроваджується з початку військової агресії РФ проти України, що полягає в незаконному захопленні храмів та релігійних організацій, що належать до Української Православної Церкви», – наголосили у Юридичному відділі УПЦ.

У коментарі нагадали, що практика створення паралельних церковних структур з подібним або однаковим найменуванням була запроваджена ще за часів Філарета (Денисенка) з метою рейдерського захоплення майна релігійних громад.

«Починаючи від 90-х років зусиллями віруючих та ченців чоловічого монастиря УПЦ Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври були відновлені храми, келії та богослужбове життя в монастирі, що звершується до теперішнього часу. Згідно зі статистичними даними Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС), станом на 1 січня 2021 року мережа монастирів ПЦУ складає 79 монастирів, до яких належать 233 монахи, що в сукупності складає 2,9 особи на один монастир. Ця інформація свідчить про те, що на сьогоднішній час ПЦУ не має необхідності в утворенні додаткових монастирів, оскільки в ПЦУ практично немає бажаючих жити чернечим життям, а переважна більшість монастирів ПЦУ існує лише номінально на папері», – підкреслили в УПЦ.

В Юридичному відділі УПЦ вважають, що утворення монастиря на території Лаври створює «потенційну загрозу ворожнечі на релігійному ґрунті».

Синод ПЦУ 23 травня вирішив створити релігійну організацію «Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра» (чоловічий монастир) та звернутися до Кабінету міністрів України з клопотанням про передачу одного з храмів Верхньої Лаври та окремих її приміщень у користування для звершення богослужінь і ведення монастирської діяльності ПЦУ.

В УПЦ назвали решение ПЦУ создать монастырь в Киево-Печерской Лавре угрозой религиозной вражды

В УПЦ назвали решение ПЦУ создать монастырь в Киево-Печерской Лавре угрозой религиозной вражды

Решение синода ПЦУ об образовании мужского монастыря на территории Киево-Печерской лавры не преследует цели организации монашеской жизни, но создает угрозу вражды на религиозной почве. Об этом говорится в комментарии Юридического отдела Украинской Православной Церкви.

«В своем решении об образовании мужского монастыря ПЦУ в Киево-Печерской Лавре Синод ПЦУ фактически дублирует название находящегося мужского монастыря УПЦ, действующего в настоящее время в Киево-Печерской Лавре. Также такое решение подтверждает захватническую политику церковного мародерства на уровне Священного Синода ПЦУ, которая вводится с начала военной агрессии РФ против Украины, заключающейся в незаконном захвате храмов и религиозных организаций, принадлежащих Украинской Православной Церкви», – отметили в Юридическом отделе УПЦ.

В комментарии напомнили, что практика создания параллельных церковных структур с подобным или одинаковым наименованием была введена еще при Филарете (Денисенко) с целью рейдерского захвата имущества религиозных общин.

«Начиная с 90-х годов усилиями верующих и монахов мужского монастыря УПЦ Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры были восстановлены храмы, кельи и богослужебная жизнь в монастыре, которая совершается до настоящего времени. Согласно статистическим данным Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести (ДЭСС), по состоянию на 1 января 2021 года сеть монастырей ПЦУ составляет 79 монастырей, в которые входят 233 монаха, что в совокупности составляет 2,9 человека на один монастырь. Эта информация свидетельствует о том, что на сегодняшний день ПЦУ не нуждается в образовании дополнительных монастырей, поскольку в ПЦУ практически нет желающих жить монашеской жизнью, а подавляющее большинство монастырей ПЦУ существует только номинально на бумаге», – подчеркнули в УПЦ.

В Юридическом отделе УПЦ считают, что образование монастыря на территории Лавры создает «потенциальную угрозу вражды на религиозной почве».

Синод ПЦУ 23 мая решил создать религиозную организацию «Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра» (мужской монастырь) и обратиться в Кабинет министров Украины с ходатайством о передаче одного из храмов Верхней Лавры и отдельных ее помещений в пользование для совершения богослужений.