П’ятниця, 17 Травня

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній: Будь-яка логіка, що виправдовує війну, – лукавство

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній: Будь-яка логіка, що виправдовує війну, – лукавство

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній зазначив, що причина виникнення війн криється у зловживанні свободою.

«Буча, Ірпінь, Гостомель – назви цих зовсім нещодавно прекрасних і квітучих міст тепер стали асоціюватися виключно з гуманітарною катастрофою, жахіттями смерті, розорення та нестерпного болю. Як стало можливим таке у ХХІ столітті у серці цивілізованої Європи? Невже минуле так нічого і не навчило людей, якщо вони здатні творити подібне? Що сталося з тими, хто вчинив ці злочини проти людства? Так, війна – це безумовне зло. Вона не шкодує нікого і нічого, в ній немає і не може бути нічого святого, нічого священного. Будь-яка логіка, що виправдовує це зло, є лукавою, бо немає і не може бути благої волі Божої на те, аби люди вбивали людей», – заявив владика.

За словами архіпастиря, причина виникнення війн, як і людського зла загалом, – гріховне зловживання свободою, бо нечисте серце людини є джерелом злих помислів.

Він нагадав, що ще у Середньовіччі християни окреслили моральні межі війни, щоб приборкати безжальну стихію воєнного насильства. Предкам було очевидно, що війна повинна вестись за певними правилами, згідно з якими супротивники мають залишатися людьми.

«Однією з явних ознак, за якою можна судити про праведність чи несправедливість воюючих, є методи ведення війни, ставлення до полонених та мирного населення, особливо до дітей, жінок і старих людей. І саме зараз ми бачимо, скільки безцінних життів, скільки будинків, шкіл, дитячих садків зруйновано в Україні, скільки прекрасних Божих храмів, що були осередками молитви за мир, а під обстрілами стали притулком для позбавлених даху над головою і стоять тепер у руїнах», – з гіркотою відзначив керуючий справами УПЦ.

Владика розповів, що серед мирних людей – жертв цієї війни є парафіяни та священники УПЦ. Так, 28 березня відійшов до Господа настоятель храму святителя Миколая в Ірпені протоієрей Володимир Бормашев. Попри смертельну небезпеку, отець Володимир не залишав місце свого служіння і був зі своєю паствою. У трапеному приміщенні храму щодня готували їжу для нужденних. У теплому облаштованому підвалі під храмовою будівлею ховалися біженці. Після того, як у храмовий будинок влучив снаряд і не розірвався, настоятель благословив парафіянам евакуюватися. Під час від’їзду останньої машини прогримів вибух, внаслідок якого загинула одна з парафіянок і був смертельно поранений отець Володимир.

«На жаль, ці історії не поодинокі і зараз нам лише відкриваються всі масштаби страшної трагедії. Від усього побаченого хочеться тільки мовчати та у скорботі молитися. Всі ми, вся наша Церква, всі священники і миряни повинні сьогодні ще більше згуртуватися навколо нашого Спасителя і посилити молитви про припинення всього цього безумства, про упокій душ тих, кого забрала ця війна», – закликав митрополит.

«Закінчити це коротке звернення хотілося б словами преподобного Паїсія Святогорця: “Я збожеволів би від несправедливості цього світу, якби не знав, що останнє слово завжди залишається за Господом Богом”», – сказав владика Антоній.

Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний: Любая логика, оправдывающая войну, – лукавство

Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний: Любая логика, оправдывающая войну, – лукавство

Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний отметил, что причина возникновения войн кроется в злоупотреблении свободой.

«Буча, Ирпень, Гостомель – названия этих совсем недавно прекрасных и цветущих городов теперь стали ассоциироваться исключительно с гуманитарной катастрофой, ужасами смерти, разорения и нестерпимой боли. Как стало возможным такое в ХХІ веке в сердце цивилизованной Европы? Неужели прошлое так ничему и не научило людей, если они способны творить подобное? Что случилось с теми, кто учинил эти преступления против человечества? Да, война – это безусловное зло. Она не щадит никого и ничего, в ней нет и не может быть ничего святого, ничего священного. Любая логика, которая оправдывает это зло, является лукавой, потому что нет и не может быть благой воли Божией на то, чтобы люди убивали людей», – заявил владыка.

По словам архипастыря, причина возникновения войн, как и людского зла в целом, – греховное злоупотребление свободой, потому что нечистое сердце человека есть источник злых помыслов.

Он напомнил, что еще в Средневековье христиане очертили моральные границы войны, чтобы укротить безжалостную стихию военного насилия. Предкам было очевидно, что война должна вестись по определенным правилам, согласно которым противники должны оставаться людьми.

«Одним из явных признаков, по которому можно судить о праведности или несправедливости воюющих, являются методы ведения войны, отношение к пленным и к мирному населению, особенно к детям, женщинам и пожилым людям. И прямо сейчас мы видим, сколько бесценных жизней, сколько домов, школ, детских садов разрушено в Украине, сколько прекрасных Божиих храмов, которые были очагами молитвы за мир, а под обстрелами стали пристанищем для лишенных крова над головой и стоят теперь в руинах», – с горечью отметил управделами УПЦ.

Владыка рассказал, что среди мирных людей – жертв этой войны есть прихожане и священники УПЦ. Так, 28 марта отошел ко Господу настоятель храма святителя Николая в Ирпене протоиерей Владимир Бормашев. Несмотря на смертельную опасность, отец Владимир не покидал место своего служения и был со своей паствой. В трапзеном помещении храма каждый день готовили пищу для нуждающихся. В теплом обустроенном подвале храмового здания прятались беженцы. После того, как в храм прилетел снаряд и не разорвался, настоятель благословил прихожанам эвакуироваться. Во время отъезда последней машины прогремел взрыв, в результате которого погибла одна из прихожанок и был смертельно ранен отец Владимир.

«К сожалению, эти истории не единичны и сейчас нам только открываются все масштабы страшной трагедии. От всего увиденного хочется только молчать и в скорби молиться. Все мы, вся наша Церковь, все священники и миряне должны сегодня еще больше сплотиться вокруг нашего Спасителя и усилить молитвы о прекращении всего этого безумства, о упокоении душ тех, кого забрала эта война», – призвал митрополит.

«Закончить это короткое обращение хотелось бы словами преподобного Паисия Святогорца: “Я бы сошел с ума от несправедливости этого мира, если бы не знал, что последнее слово всегда остается за Господом Богом”», – сказал владыка Антоний.